groteska

inscenovaný portrét::atramentová tlač::110x185cm::2004
hra na komiks, karikatúru vo fotografii, paródiu na portrét. chcem šokovať, vyprovokovať diváka, zároveň si kladiem otázku, ako vlastne vyzeráme v očiach tých druhých. smejem sa z predsudkov a zo súčastného kultu krásy. groteska o portréte ako zobrazenie ľudí vo fantazijnej, smiešnej a neprirodzenej podobe. koncept zhotovenia je tiež moja iracionálna hra. fotím lacným plastovým fotoaparátom holga na kinofilmové negatívy po expirácii, ktoré mi „padnú pod ruku“ s spájam to s profesionálnym spracovaním skenovania a veľkoformátovej tlače do výslednej monumentálnej podoby nového portrétu. tento koncept je tiež paródiou na súčasné trendy vo fotografickom priemysle, ktorý produkuje čoraz nezmyselne zložitejšie a drahšie digitálne fotografické prístroje." /Peter Burda/

špeciálna technika prekrývania vrstiev, ktorú autor vyvinul a používa, vytvára zvláštne panoramatické portréty - grotesky priateľov a vybraných ľudí v rôznych prostrediach. tieto veľkoformátové fotografické obrazy sú fotografované holgou - jednoduchým plastikovým fotoaparátom, ktorý vytvára efekt "lomografie". výsledný obraz je kombináciou analógovej fotografie a jednoduchej počítačovej manipulácie. dosiaľ na slovensku nebolo v žánri portrétu prezentované nič podobné. /lucia benická, galeristka a kurátorka, 2004/.

Leave a reply

Your email address will not be published.